Có 1 kết quả:

hàn xī

1/1

hàn xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

solder