Có 1 kết quả:

jú fàn

1/1

jú fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rice au gratin