Có 1 kết quả:

wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Study everything, at all times, everywhere. (Zhu Xi 朱熹[Zhu1 Xi1])