Có 1 kết quả:

wú rén qū

1/1

wú rén qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

uninhabited region