Có 1 kết quả:

wú rèn gǎn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

deeply obliged