Có 1 kết quả:

wú xiū wú zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ceaseless; endless (idiom)