Có 1 kết quả:

wú zuò zuo

1/1

wú zuò zuo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unaffected (i.e. behaving naturally)