Có 1 kết quả:

wú yuán zé

1/1

wú yuán zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unprincipled