Có 1 kết quả:

wú kě fèng gào ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) "no comment"