Có 1 kết quả:

wú kě jiù yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. no antidote is possible (idiom); incurable
(2) incorrigible
(3) beyond redemption