Có 1 kết quả:

wú míng zhǐ

1/1

wú míng zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ring finger