Có 1 kết quả:

wú kā fēi yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) decaffeinated
(2) decaf