Có 1 kết quả:

wú dì zì róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ashamed and unable to show one's face