Có 1 kết quả:

wú jiān bù shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

all businessmen are evil (idiom)