Có 1 kết quả:

wú dìng xíng tàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

amorphous carbon