Có 1 kết quả:

wú jú

1/1

wú jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

non-vulnerable (in bridge)