Có 1 kết quả:

wú suǒ bù zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

omniscient