Có 1 kết quả:

wú suǒ yòng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

not paying attention to anything (idiom); to idle time away