Có 1 kết quả:

wú cuò

1/1

wú cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

helpless