Có 1 kết quả:

Wú zhī qí

1/1

Wú zhī qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a water goblin in Chinese mythology usually depicted as a monkey