Có 1 kết quả:

wú jīng yuán

1/1

wú jīng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fabless (semiconductor company)