Có 1 kết quả:

wú qī tú xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

life imprisonment