Có 1 kết quả:

wú hé

1/1

wú hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nonnuclear
(2) seedless (botany)

Một số bài thơ có sử dụng