Có 1 kết quả:

wú tiáo jiàn tóu xiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unconditional surrender