Có 1 kết quả:

wú yè xián sǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

unemployed and idle