Có 1 kết quả:

wú jī wù

1/1

wú jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inorganic compound