Có 1 kết quả:

wú jī yán

1/1

wú jī yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inorganic salt