Có 1 kết quả:

wú máo

1/1

wú máo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hairless