Có 1 kết quả:

wú yǎng

1/1

wú yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anaerobic
(2) an environment with no oxygen