Có 1 kết quả:

wú fǎ tì dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

irreplaceable