Có 1 kết quả:

wú jì yú shì ㄨˊ ㄐㄧˋ ㄩˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to no avail
(2) of no use