Có 1 kết quả:

wú cāi

1/1

wú cāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unsuspecting
(2) innocent and without apprehension

Một số bài thơ có sử dụng