Có 1 kết quả:

wú zhì xù

1/1

wú zhì xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disorder