Có 1 kết quả:

wú jī zhī tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

complete nonsense (idiom)