Có 1 kết quả:

wú qióng xiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) infinitesimal (in calculus)
(2) infinitely small