Có 1 kết quả:

wú qióng jí

1/1

wú qióng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

infinite set (math.)