Có 1 kết quả:

wú fú hào

1/1

wú fú hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unsigned (i.e. the absolute value, regardless of plus or minus sign)