Có 1 kết quả:

wú wéi dù

1/1

wú wéi dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dimensionless (math.)