Có 1 kết quả:

wú xiàn diàn jiē shōu jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

receiver (radio)