Có 1 kết quả:

wú huā guǒ

1/1

wú huā guǒ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây sung

Từ điển Trung-Anh

fig (Ficus carica)