Có 1 kết quả:

wú huà kě shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have nothing to say (idiom)