Có 1 kết quả:

wú huò

1/1

wú huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out of stock
(2) product unavailable