Có 1 kết quả:

wú guǐ

1/1

wú guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

trackless

Một số bài thơ có sử dụng