Có 1 kết quả:

wú guǐ diàn chē ㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

trolleybus