Có 1 kết quả:

wú chún pí jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) low-alcohol beer
(2) non-alcoholic beer (typically, 0.5% ABV or less)