Có 1 kết quả:

wú hé

1/1

wú hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jawless (primitive fish)