Có 1 kết quả:

wú fēng sān chǐ làng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. large waves in windless conditions (idiom)
(2) fig. trouble arising unexpectedly