Có 1 kết quả:

jiāo lú

1/1

jiāo lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coking furnace