Có 1 kết quả:

rán zé

1/1

rán zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) that being the case
(2) then
(3) in that case