Có 1 kết quả:

rán qǐng

1/1

rán qǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a short time
(2) soon
(3) before long